Club Info


Lidgelden duikclub Blue Sea vzw Mol van 01/01/2024 tot 31/12/2024

  

€100,00 Eerste lid met al de voordelen 1.hippocampus 2.arena verzekering 3.zwembadlessen 4.theorielessen 5.begeleiding ow duiken. 

  

€75,00 Tweede lid duikclub blue Sea. 


€50,00 Steunend lid / deelname receptie en gratis jaarlijkse BBQ


Voor de nieuwe leden wordt er gevraagd om 100€ lidgeld + 130€ homologatiekost NELOS + 45€ cursus 1*d = 275€ over te schrijven.
De mededeling moet zijn voornaam en naam kandidaat + 1*d.

  

Belangrijk: 

Men kan het lidgeld storten op rekening blue Sea vzw Argenta BE63 9733 5338 7808 tussen 15/12/2023 en 15/01/2024 met vermelding lidgeld 2024 + naam.  

Na ontvangst van het lidgeld en het strookje medische keuring (datum op strookje na 15/12/2023) bent u terug lid, bent u verzekerd en ontvangt u de hippocampus. 

  

De cmas kaart is geldig tot 31/03/2024 daarna ontvangt u de nieuwe. 

  

leden die de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben moeten vanaf die leeftijd en verder om de 5 jaar, een elektrocardiogram (e.c.g.) onder belasting uitvoeren (laat het inschrijven en aftekenen in je duikboekje). De verantwoordelijkheid van dit onderzoek ligt geheel bij het lid. 

  


Te Koop: blue.sea@nelos.be